آرشیو » شهرسازی

دانلود مقاله ی تاریخچه شهرسازی در ایران

عنوان مقاله : تاریخچه شهرسازی در ایران سریال :   M08205 قالب بندي : Word تعداد صفحات :18   مقدمه:   شيوه هاي معيشت و توليد و فعاليت هاي انساني منبعث از آن ‏‏در فضا نمي باشد ساخت شهر بازتاب اوضاع و احوال اجتماعي ... [ ادامه مطلب ]

دانلود مقاله ی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎیی GIS

عنوان مقاله :  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ GIS سريال :  M01379 قالب بندي : Word تعداد صفحات : 18   مقدمه:    Seoul پايتخت كره جنوبي به خاطر خيابان‌بندي بكرش كه قرنهاست در داخل و پيرامون نقشه طبيعي‌اش شكل گرفته بسيار شناخته شده‌است. بخاطر شهرسازي سريع و رشدي كه ... [ ادامه مطلب ]

دانلود پروژه خصوصیات راه های استان تهران

عنوان پروژه:  خصوصیات راه های استان تهران   سریال : M09136 قالب بندی: word تعداد صفحات : 89   شرح مختصر: يك تقاطع زماني هم سطح اجرا مي شود كه دو راه در يك نقطه با يكديگر برخورد نموده و داراي يك ... [ ادامه مطلب ]

دانلود مقاله اقلیم در ساختمان

    عنوان مقاله: اقلیم در ساختمان   سريال : M08142 قالب بندي: word تعداد صفحات : 21   شرح مختصر: تأثیر مستقیم عوامل اقلیمی در شکل گیری موجودات واقعیتی شناخته شده است. در تاریخ طبیعی قانونی وجود دارد که می گوید ... [ ادامه مطلب ]

دانلود مقاله پيدايش و توسعه شهر از ديدگاه لوييس مامفورد

    عنوان مقاله: پيدايش و توسعه شهر از ديدگاه لوييس مامفورد   سريال : M09128 قالب بندي: word تعداد صفحات : 36   شرح مختصر: لوييس مامفورد(1990-1895)از متفكـرين برجسته قرن بيستم اسـت كه اول بار عقايدش را در كتاب فرهنگ شهرها ... [ ادامه مطلب ]

دانلود مقاله بودجه ریزی

    عنوان مقاله:  بودجه ریزی    سريال : M18182 قالب بندي: word تعداد صفحات : 33   شرح مختصر: واژه «بودژه » يك كلمه فر انسوي است و از وا ژه فرانسوي قديمي«بوژت » گرفته شده است. در زبان فارسي بودجه از ... [ ادامه مطلب ]

دانلود مقاله شهر چیست

    عنوان مقاله: شهر چیست؟   سريال : M25134 قالب بندي: word تعداد صفحات : 34   شرح مختصر: در تعریف شهر اتفاق نظری وجود ندارد و در تعاریف بیان شده بر مواردی نظیر تعداد جمعیت، نوع فعالیت های اقتصادی، حوزه اداری ... [ ادامه مطلب ]